Terug naar de inhoudsopgave

Les 2 – Programma's schrijven

Vaak gestelde vragen

Tijdens het maken van de oefeningen bij deze les, zul je je een aantal dingen afvragen. De vragen die het meest voorkomen staan hieronder, inclusief antwoord.

Als ik de invoer weer naar het scherm schrijf, krijg ik maar een deel van de invoer te zien. Hoe komt dat?

Het statement cin >> myVariable; leest tot aan de eerste enter of de eerste spatie. Alles na de spatie wordt dus genegeerd. Hierdoor werkt ook cin.get() niet goed meer. Zie de volgende vraag voor een oplossing.

Hoe kan ik een hele regel inclusief spaties inlezen?

Met het statement getline(cin, myVariable); waarbij myVariable staat voor de variabele waarin je de regel wilt opslaan. De variabele moet van het type string zijn.

Hoe kan ik naar de volgende regel springen als ik tekst uitvoer?

cout << endl;

Bij het tekenen van de auto krijg ik niet alle tekens naar het scherm geschreven. Hoe los ik dit op?

Sommige tekens hebben een speciale betekenis voor de C++-compiler. Zo geeft het aanhalingsteken (") aan dat de regel die je naar het scherm wilt schrijven afgelopen is. Om het aanhalingsteken in de tekst te zetten, moet je er een backslash (\) voor zetten. De backslash is dus ook een speciaal teken en om een backslash in de tekst te zetten, moet je er een backslash voor zetten. Voorbeeld:

cout << "Backslash: \\" << endl;
cout << "Aanhalingsteken: \"" << endl;

Bij de les