Terug naar de inhoudsopgave

Les 9 – Objecten gebruiken

Oefeningen

Concatenatie

1. Schrijf een programma dat de gebruiker om twee woorden vraagt. Plak de twee woorden aan elkaar en schrijf naar het scherm wat het resultaat is en uit hoeveel tekens het resultaat bestaat.

Palindroom

Een palindroom is een woord dat je om kunt draaien zonder dat het woord verandert, bijvoorbeeld kok, lepel en legovogel.

2. Schrijf een functie die een string als invoer krijgt en als uitvoer het omgekeerde van die string geeft. Schrijf hiervoor de volgende unit tests.

3. Schrijf een programma dat de gebruiker om een woord vraagt en vervolgens vertelt of het woord een palindroom is of niet.

Aeneas

4. Schrijf een programma dat bepaalt hoe vaak het woord "van" voorkomt in de zin "Ik zing van oorlog, ik zing van de man die het eerst door het lot van Trojes kusten verjaagd naar ItaliŽ kwam aan het Lavinische strand, veel over landen en zeeŽn geslingerd door de wil van de goden, door Iuno's wrede, onverzoenlijke toorn, veel ook door oorlog gekweld, totdat hij zijn stad zou stichten en zijn goden naar Latium brengen - de oorsprong van de vaders van Alba, van de hoge muren van Rome."

Bij de les