Terug naar de inhoudsopgave

Les 8 – Herhalingen en herhalingen en herhalingen en...

Oefeningen

Strafwerk

1. Schrijf een programma dat aan de gebruiker vraagt hoeveel strafregels hij of zij moet schrijven en zet dan het opgegeven aantal keer ik mag niet zeggen dat programmeren niet leuk is op het scherm.

Vermenigvuldigen

2. Schrijf een programma dat twee gehele getallen van de gebruiker vraagt. Vermenigvuldig die twee getallen met elkaar met behulp van een for-lus en schrijf het antwoord naar het scherm.

Machtsverheffen

Let op: vanwege een fout in de vorige unit tests, heb ik de unit tests aangepast (zondag 10 november 2002, 15:10). Met dank aan Stefan Holdermans.

3. Schrijf een functie die een grondtal en een exponent (beide gehele getallen) als parameters meekrijgt en hiermee een machtsverheffing uitvoert. Gebruik voor de berekening van het antwoord een for-lus. Je mag ervan uitgaan dat de exponent nooit negatief is en dat 00 niet voorkomt.

Schrijf de onderstaande unit tests voor de functie.

Rapportcijfer

4. Het onderstaande programma leest een aantal proefwerkcijfers in en bepaalt aan de hand daarvan het rapportcijfer. De broncode bevat echter nogal wat fouten (sommige worden door de compiler afgevangen, sommige niet.) Haal de fouten uit het programma.

/*
	Programmeur:  dhr. Ronkes Agerbeek
	Programma:    Rapportcijfer

	Omschrijving: Berekent het rapportcijfer aan de hand van
	              de opgegeven proefwerkcijfers.
*/

#include 

using namespace std;

// het programma start hier
int main()
{
	// vraag om aantal proefwerkcijfers
	int myAantalCijfers;

	cout << "Op hoeveel proefwerkcijfers is het ";
	cout << "rapportcijfer gebaseerd? ";
	cin >> myAantalCijfers;

	// houd totale cijfer bij in een variabele
	int myTotaal;

	// vraag ieder rapport cijfer
	for (int i = 0, i < myAantalCijfers; i)
	{
		// vraag rapportcijfer
		float myRapportCijfer;

		cout << "Geef het volgende rapportcijfer: ";
		cin >> myRapportCijfer;

		// bereken totaal tot nu toe
		myTotaal += i;
	}

	// bereken rapport cijfer
	myTotaal /= myAantalCijfers;

	// schrijf resultaat naar het scherm
	cout << "Het rapportcijfer is " << myTotaal < endl;

	// wacht op enter
	cin.ignore()
	cin.get();
	
	// einde van het programma
	return 0;
}
	

Bij de les