Terug naar de inhoudsopgave

Les 5 – Waar en niet waar in C++

Oefeningen

Denk eraan: schrijf je programma eerst in commentaar en houd je aan de afspraken over de opmaak van de broncode.

Tien

1. Schrijf een programma dat de gebruiker om een getal vraagt. Als het getal groter is dan tien, schrijf dan naar het scherm 'Het getal is groter dan tien'.

Prenatal

2. Schrijf een programma dat de gebruiker vraagt om het huidige jaar en om zijn geboortejaar. Als het geboortejaar voor het huidige jaar ligt, schrijf dan naar het scherm 'Je bent nog niet geboren.'. Schrijf anders naar het scherm hoe oud de gebruiker is (aan het eind van het jaar).

Rekenmachine

3. Schrijf een programma dat de gebruiker vraagt of hij wil optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen of modulo rekenen. Vraag daarna om twee gehele getallen en voer daar de gekozen bewerking op uit. Schrijf het antwoord naar het scherm.

Sporten

4. Zet het onderstaande schema om in C++. De gebruiker geeft lengte (in centimeters), leeftijd (in jaren) en IQ (in eh.. IQ-punten) op en het programma geeft terug welke sport daarbij past.

sportschema

Bij de les