Terug naar de inhoudsopgave

Les 11 – Herhalen tot je een ons weegt

Oefeningen

Sommatie

1. Schrijf een programma dat de gebruiker telkens om een getal vraagt. Na elke invoer schrijft het programma de som van de tot dan toe ingevoerde getallen naar het scherm. Vervolgens krijgt de gebruiker de keuze uit de volgende drie opties: a. voer nog een getal in, b. begin opnieuw (zet de som op 0) of c. beŽindig het programma.

Windrichtingen

2.Schrijf een programma dat telkens het volgende menu laat zien:

(N)oord
(O)ost
(Z)uid
(W)est

(E)inde

Als de gebruiker op E drukt, dan stopt het programma. Als de gebruiker op N, O, Z of W drukt, dan verplaatst hij zich in de bijbehorende richting. Geef na elke stap aan waar de gebruiker zich bevindt ten opzichte van de uitgangspositie.

Voorbeeld
De gebruiker voert in: N, N
Zijn positie is: 2 noord

De gebruiker voert in: N, O
Zijn positie is: 1 noord, 1 oost

De gebruiker voert in: N, Z, O, W
Zijn positie is: centrum

De gebruiker voert in: N, Z, Z, W
Zijn positie is: 1 zuid, 1 west

Bij de les