Terug naar de inhoudsopgave

Lesstof

In onderstaand overzicht zie je welke paragrafen uit het boek Aan de slag met C++, derde herziene uitgave van Gert-Jan Laan horen bij de verschillende lessen in dit boek.

De stof voor de toets Programmeren van het eerste semester omvat de eerste twaalf lessen inclusief alle bijbehorende stof uit het boek. Unit testing (onderdeel van les 6) en de debugger (les 7) zullen niet getoetst worden.

Les Boek
Les 1 - Inleiding paragrafen 1.2 en 1.3
Les 2 - Programma's schrijven paragraaf 1.4
Les 3 - Werken met gegevens paragrafen 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.9
Les 4 - Denken als Mr. Spock: logica staat niet in het boek :-s
Les 5 - Waar en niet waar in C++ paragrafen 3.1, 4.1 en 4.2
Les 6 - Functies paragrafen 5.1, 5.2 (behalve: Default argumenten), 5.4 en 5.5
Les 7 - Problemen oplossen met de debugger staat niet in het boek :-s
Les 8 - Herhalingen en herhalingen en herhalingen en... paragrafen 3.3 (alleen voorzover beschreven op de website)
Les 9 - Objecten gebruiken paragraaf 9.1 (behalve: De begrippen klasse en object)
Les 10 - Verzamelingen staat niet in het boek :-s
Les 11 - Herhalen tot je een ons weegt paragrafen 2.11, 4.5 en 4.6
Les 12 - Projecten paragrafen 5.9 en 5.11 (behalve: Static variabelen en Initialisatie van static variabelen)