Switch

Lesstof © 2002-2003, Joost Ronkes Agerbeek

Omschrijving

Met een switch kun je de waarde van een variabele bepalen. In tegenstelling tot de if kan de switch alleen maar controleren of een variabele gelijk is aan een bepaalde waarde (groter dan en kleiner dan zijn er dus niet bij). Bovendien werkt een switch alleen op zogenaamde integral types, dat wil zeggen int, char, long, bool en alle enums.

[ Naar boven | Terug naar Lesstof ]

Voorbeeld

#include 
using namespace std;

int main()
{
	// vraag gebruiker om een getal
	int myChoice;
	
	cout << "Voer een getal in tussen de 1 en de 3.";
	cin >> myChoice;
	
	// welk getal heeft de gebruiker ingevoerd?
	switch (myChoice)
	{
		case 1:
		{
			cout << "Da's niet veel." << endl;
		} break;
		
		case 2:
		{
			cout << "'t Is meer dan 1..." << endl;
		} break;
		
		case 3:
		{
			cout << "Gedeeld door zichzelf is het nog altijd 1." << endl;
		} break;
		
		default:
		{
			cout << "Ik zei: tussen de 1 en de 3!" << endl;
		} break;
	}
}
[ Naar boven | Terug naar Lesstof ]

Zie ook

[ Naar boven | Terug naar Lesstof ]

Valid XHTML 1.0! Correct CSS! Laatst bijgewerkt: dinsdag 15 april 2014