Oefeningen

Lesstof © 2002-2003, Joost Ronkes Agerbeek

Controle

Schrijf een programma dat de gebruiker om een getal tussen 0 en 100 vraagt en dat net zo lang doorgaat, totdat de gebruiker een geldig getal invoert. Als de gebruiker ongeldige invoer geeft, dan vraagt het programma opnieuw om een getal.

Tafels

Schrijf een programma dat de gebruiker om een getal vraagt en vervolgens de tafel van dat getal op het scherm zet.

Tijd

  1. Schrijf een structuur Time waarin tijden opgeslagen kunnen worden. Een tijd bestaat uit uren, minuten en seconden.
  2. Schrijf een functie AddTimes die twee tijden bij elkaar optelt. De functie krijgt twee tijden mee en geeft de som van de twee tijden terug. Denk eraan dat seconden en minuten nooit 60 of hoger kunnen zijn.
  3. Initialiseer in de functie main twee tijden en laat ze bij elkaar optellen door de functie AddTimes. Schrijf het resultaat naar het scherm.

Uitwerking (.zip, 3 KB)

Ervaring

  1. Schrijf een enum SkillLevel waarin je de volgende waarden opneemt: Apprentice, Pro, Expert, Master.
  2. Schrijf een struct Craftsman waarin je van een persoon zijn naam, experience points en skill level kunt opslaan.
  3. Schrijf een functie SetSkillLevel om de skill level van een craftsman te bepalen. De functie krijgt een Craftsman als parameter en heeft geen return value. Hij stelt de skill level van de Craftsman in naar aanleiding van zijn experience points. Apprentice: 0-100, Pro: 100-500, Expert: 500-1500, Master: > 1500.
  4. Schrijf een functie main om SetSkillLevel te testen.

Uitwerking (.zip, 3 KB)

[ Naar boven | Terug naar Lesstof ]

Valid XHTML 1.0! Correct CSS! Laatst bijgewerkt: dinsdag 15 april 2014