Const

Lesstof © 2002-2003, Joost Ronkes Agerbeek

Omschrijving

Een constante variabele is een variabele die niet kan veranderen. (Dat klinkt nogal absurd, dus ik zal in het vervolg maar spreken van een constante). Je gebruikt een constante als je weet dat de waarde het hele programma hetzelfde moet blijven. De compiler geeft een foutmelding als je probeert om de waarde van een constante te veranderen. Dit voorkomt dus dat je per ongeluk een nieuwe waarde toewijst aan een constante.

[ Naar boven | Terug naar Lesstof ]

Voorbeeld

const float Pi = 3.141592654;

// berekent de omtrek van een cirkel
int Circumference(Circle circle)
{
	return 2 * Pi * circle.radius;
}

void TrySomethingIllegal()
{
	Pi = 18;	// FOUT: Pi is constant en mag niet veranderd worden
}
[ Naar boven | Terug naar Lesstof ]

Zie ook

[ Naar boven | Terug naar Lesstof ]

Valid XHTML 1.0! Correct CSS! Laatst bijgewerkt: dinsdag 15 april 2014